Brand Logo

Om oss

Vårt mål er å bistå deg som kunde på en best mulig måte med vår kompetanse og utføre arbeidet med høy håndverksmessig kvalitet.

Vi ønsker å være det naturlige førstevalget når noe skal bygges eller renoveres. Vår virksomhet inbefatter alt fra mindre utbedringer, til oppføring av nybygg som trehus og murhus i alle størrelser, rehabiliteringer, tilbygg, påbygg, hytter og garasjer. Vi er også behjelpelige med byggesøknader og tegninger.

Våre ansatte består av erfarne og dyktige faglærte, som gir deg garanti for at alt arbeide utføres etter de normer og regler som gjelder.

Robert Borkowski

Daglig leder